O Zakładzie Japonistyki i Sinologii

W Zakładzie Japonistyki i Sinologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone są studia nad językiem i literaturą, a także szeroko pojętą kulturą i cywilizacją Azji Wschodniej, przede wszystkim obszaru Japonii i Chin. W programie nauczania najwięcej godzin poświęconych jest intensywnej nauce języka japońskiego, co umożliwia wybranym studentom studia w Japonii. Studenci japonistyki mogą również poznać podstawy współczesnego języka chińskiego.

Pracownicy Zakładu zajmują się badaniem klasycznej i współczesnej literatury japońskiej, m.in. wpływem literatury chińskiej na formowanie się gatunków literackich w Japonii i prozą współczesnych pisarek japońskich. Prowadzone są także badania językoznawcze, m.in. nad frazeologią współczesnego języka japońskiego, wielosystemowością i współsystemowością języków Azji Wschodniej, językiem starojapońskim i związkami historyczno-genetycznymi języka japońskiego oraz nad dialektami Riukiu.

Utworzona w 2014 r. sinologia oferuje bogaty program zajęć kładąc szczególny nacisk na praktyczną naukę języka. Program studiów przewiduje intensywny kurs języka chińskiego, gramatyki, podstaw języka klasycznego. Nauka języka poszerzona jest na roku drugim i trzecim ćwiczeniami z tłumaczenia tekstów o różnym stopniu trudności i zróżnicowanym charakterze. Zajęcia językowe uzupełniają przedmioty wprowadzające w krąg kultury i dziejów Państwa Środka.
Pracownicy Zakładu zajmują się glottodydaktyką sinologiczną, badaniami językoznawczymi, a także dawną kulturą Chin. 

Sinologia