Prof. dr hab. Agnieszka Kozyra, prof. UJ

Terminy konsultacji dla studentów:
środy godz. 18.00-19.30
Zakład Japonistyki i Sinologii, Al.Mickiewicza 3

Prowadzone zajęcia: patrz USOSweb

Email: agnieszka.kozyra@uj.edu.pl

Dane biograficzne

1.X.2006: zatrudnienie w Zakładzie Japonistyki i Sinologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (na II etacie) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Najważniejsze funkcje:

 1. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego  "Japonica", wydawanego przez Zakład Japonistyki i Koreanistyki Instytutu Orientalistycznego UW (1998-2003)
 2. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Japonistycznych (European Association for Japanese Studies) w kadencji 2000-2003 oraz 2003-2006
 3. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Badań Japonistycznych (kadencja 2006-2010)
 4. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN (2007-2010)
 5. Członek Redakcji „Analecta Nipponica", Journal of Polish Association for Japanese Studies (2012-)
 6. Członek Rady Naukowej "Silva Iaponicarum" (od 2006)
 7. Członek komitetu redakcyjnego "Rocznika Orientalistycznego" (2012-2015)

Staże zagraniczne:

1986-1990 Japonia, Osaka Ichiritsu Daigaku (Osaka City University), studia magisterskie (Japanese Government  Scholarship)

1992, Wielka Brytania, Pembroke College, Oxford, (Soros Scholarship)

1995, Wielka Brytania, Department of Oriental Studies, Cambridge University, (Takashima Foundation Scholarship)

1996, Japonia, Osaka Ichiritsu Daigaku, (Osaka City University Scholarship)

1998, Francja, Ecole Francaise de'Extreme Orient (Takashima Foundation Scholarship)

2002, Japonia, International Research Center for Japanese Studies, Kioto (Japan Foundation Fellowship)

1.08.2004 - 1.08.2005, Japonia, International Research Center for Japanese Studies, Kioto (Visiting Professor) - pobyt roczny

2008 (26.06-29.07), Japonia, International Research Center for Japanese Studies, Kioto Takashima Foundation

2010 (15.07-15.08), Japonia, International Research Center for Japanese Studies, Kioto Takashima Foundation

Publikacje

Monografie:

 1. Samurajskie chrześcijaństwo, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 1995 (ss. 185) (rozprawa doktorska)
 2. Nihon to seiyō ni okeru Uchimura Kanzō (Pomiędzy Wschodem a Zachodem – myśl religijna Uchimury Kanzō), Wydawnictwo Kyōbunkan, Tokio 2001 (ss. 181)
 3. Filozofia zen, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004 (ss.411) (rozprawa habilitacyjna)
 4. Filozofia nicości Nishidy Kitarō, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa 2007 (ss. 286)
 5. Estetyka zen, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010 (ss.437)
 6. Mitologia japońska, Wydawnictwo Szkolne PWN ParkEdukacja, Warszawa - Bielsko-Biała 2011 (ss. 529)

Podręczniki:

praca zbiorowa
Agnieszka Kozyra, Iwona Kordzińska-Nawrocka, Katarzyna Starecka, Tsuneo Okazaki, Małgorzata Dutka, Beata Kubiak Ho-Chi, Pismo japońskie, Nozomi, Warszawa

t. I   2007
t. II   2009
t. III  2010

Artykuły (czasopisma i prace zbiorowe):

 1. „Uchimura Kanzō no futatsu no J ni okeru Nihon" (Wizja Japonii w myśli religijnej Uchimury Kanzō) (1992), „Uchimura Kanzō kenkyū" nr 29, Kirisutokyō tosho shuppansha, Tokio  (Ss. 66-95)
 2. „Protestantyzm a japońska tożsamość narodowa w okresie Meiji" (1868-1912), „Japonica"  nr 1, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993 (ss.37-47)
 3. „Chrześcijaństwo bez kościoła – uczniowie Uchimury Kanzō", "Przegląd Orientalistyczny'   nr 1-2, Warszawa 1993 (ss.13-22)
 4. „Uchimura Kanzō i ‘japońskie chrześcijaństwo'" „Japonica" nr 2, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994 (ss.39-50)
 5. „Uchimura Kanzō a nowożytna literatura japońska", „Japonica" nr 4, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995 (ss. 95-98)
 6. „Teatr nō w filmach Akiry Kurosawy", „Japonica" nr 6, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996 (ss. 37-44)
 7. „Wizja Boga w Studium dobra Nishidy Kitarō", „Japonica" nr 7, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997 (ss. 27-42)
 8. „Heiwateki kirisutokyo aikokuron – Uchimura Kanzō to Andrzej Towiański" (Chrześcijański pacyfistyczny patriotyzm – Uchimura Kanzō i Andrzej Towiański, „Rekishi kagaku" nr 149, 1997 Osaka rekishikagaku kyōgikai, Osaka (ss.11-20)
 9. „Nitobe Inazō no kirisutokyōteki bushidō" (Chrześcijaństwo a etos samurajski w myśli Nitobe Inazō) (1997), „Nitobe Inazo kenkyu" nr 6 Tokio (ss.177-187)
 10. „Droga do oświecenia w naukach mistrza Lin-chi (Rinzai-roku)", „Japonica" nr 8, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998 (ss. 23-40)
 11. „Jedność medytacji i oświecenia (shushō-ittō) w myśli Dōgena",  „Japonica" nr 9, Zakład Japonistyki i Koreanistyki, Nozomi, Warszawa 1998 (ss. 27-46)
 12.  „Nihon to Oranda ni okeru mukyōkaishugi – Uchimura Kanzō to Galenusu" („Chrześcijaństwo bez kościoła" w Japonii i Holandii – Uchimura Kanzō i Galenus Abrahamsz de Haan), „Uchimura Kanzō kenkyū" nr 33, Kirisutokyō tosho shuppansha, Tokio 1998 (ss.46-61)
 13. „Tokumeiteki kirisutokyōron – Uchimura Kanzō to Karl Rahner" (Anonimowe chrześcijaństwo Uchimury Kanzō i Karla Rahnera) (1999), Proceedings of the Warsaw Symposium on Japanese Studies, 23-26 November 1994. Ed. By Agnieszka Kozyra and Romuald Huszcza with cooperation of Shigemasa Kukimoto, Department of Japanese and Korean Studies, Warszawa 1999 (ss.349-366)
 14. "Eastern Nothinness in Nishida Kitaro and Lin-chi" (1999), [w:]  Logique du lieu et dépassement de la modernité vol. I, ed. Augustin Berque, OUSIA, Bruxelles, (ss.174-180)
 15. „Główne nurty badań nad zen", w: Jan Drabina (red.) Buddyzm „Studia Religiologica" Nr 37, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004, ss.33-49
 16. "Universal Aspects of Paradoxical Logic in Nishida Kitarō Philosophy", "Rocznik Orientalistyczny" LVII, Warszawa 2004 (ss.5-20)
 17.  "Pōrando no Warushawa daigaku ni okeru nihongaku kenkyū" (Rozwój studiów japonistycznych w Uniwersytecie Warszawskim), „Nichibunken" No.33, Kioto 2005 (ss. 11-24)
 18.  „Tradycyjne podłoże filozofii Japonii w okresie Meiji", w: Beata Kubiak Ho-Chi red., Japonia okresu Meiji, Nozomi, Warszawa 2006 (ss.78-101)
 19. "Paradokusuteki nihirizumu – Nishida to Haideggā" (Paradoksowy nihilizm – Nishida i Heidegger), „Nihon kenkyū" No.33,  2006, International Research Center for Japanese Studies, Kioto (ss. 93-149)
 20. „Religie Japonii – shintō, buddyzm i chrześcijaństwo", „Manggha 06" (Sprawozdanie z działalności Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha",  Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej, Kraków 2006 ss.11-35 (także wersja angielska)
 21. "The Notion of Faith in Nishida Kitarō's Philosophy", w: Agnieszka Kozyra and Iwona Kordzińska-Nawrocka red., Beyond Borders: Japanese Studies in the 21st Century. In Memoriam Wieslaw Kotański, Nozomi Warszawa 2007 ss. 157-165
 22. „Azjatycka koncepcja człowieka na przykładzie buddyzmu zen" w: Antropologia miejscem spotkania i dialogu religijnego, red. Ks. Grzegorz Wita, Ks. Grzegorz Kucza, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2008, (ss.52-68)
 23.  "Nishida Kitarō's Logic of Absolutely Contradictory Self-Identity and the Problem of Orthodoxy in Zen Tradition", "Japan Review" No. 20, International Research Center for Japanese Studies , Kyoto 2008
 24. "Zen a kultura Japonii – Hisamatsu Shin'ichi i Suzuki Daisetsu", w:  Ewa Pałasz-Rutkowska (red.) Polska i Japonia. W 50. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 ss. (249-276)
 25. „Ceremonie religijne shintō a Święto Malw (Aoi Matsuri) w Kioto" w: red. Iwona Kordzińska-Nawrocka, Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 ss.179-208
 26. "Bannen no Nishida Kitarō no geijutsuron – <Rekishiteki keisei sayō to shite no geijutsu sōsaku>" (Teoria sztuki w filozofii Nishidy Kitarō – twórczość artystyczna jako akt historycznego kształtowania) , A. Jabłoński, S. Meyer, K. Morita (ed.), Civilization of Evolution. Civilization of Revolution. Metamorphoses in Japan 1900-2000, Manggha, Kraków 2009 (ss.289-301)
 27. "Nishida Kitarō's logic of absolutely contradictory identity and the Problem of Ethics in Zen", "Silva Iaponicarum", Poznań 2009 ss.32-64
 28. Sutra Lotosu a rozwój synkretyzmu buddyzmu i shintō w Japonii" w: Japonia w Polsce, W 90. Rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią. Beata Kubiak-Ho-chi (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss.431-457
 29. "The Affirmation of Ordinary Mind (Byōjōshin) in the Landscapes of Sesshū Tōyō (1430-1506)" w: Aesthetics and Cultures, red. Krystyna Wilkoszewska,  Universitas, Kraków 2012, ss.113-131.
 30. "Zen Influence on Japanese Dry Landscape Gardens", w: Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations ed. A. Kluczewska-Wójcik, J. Malinowski, Polish Institute of World Art Studies, Tako Publishing House, Toruń 2012, pp. 51-59 (nie podane do dorobku za 2012, gdyż książka wyszła z opóźnieniem) ISBN 978-83-62737-16-122013 znaków, 0.55 arkusza
 31. Agnieszka Kozyra, „Nishida Kitarō i filozoficzna szkoła z Kioto (Kyōtoha)",w: W kręgu wartości kultury Japonii. W 140 rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945), Agnieszka Kozyra (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013,  ss.15-30 ISBN-978-83-235-1336-0  32296 znaków, 081 arkusza
 32. Agnieszka Kozyra, „Logika absolutnie sprzecznej samo tożsamości Nishidy Kitarō z punktu widzenia logiki religii w ujęciu o. Innocentego Marii Bocheńskiego", w: W kręgu wartości kultury Japonii. W 140 rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945), Agnieszka Kozyra (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, ss. 60-85 ISBN-978-83-235-1336-0 48016 znaków, 1.21arkusza
 33. Agnieszka Kozyra, „Kryzys tradycyjnego modelu rodziny w Latach mroku Ariyoshi Sawako", w: Dwa filary japońskiej kultury - literatura i sztuki performatywne, red. Beata Kubiak Ho-Chi, Iga Rutkowska, Japonica, Wydawnictwo Zakładu Japonistyki i Koreanistyki WO UW, Warszawa 2013, ss. 101-114. ISBN 978-83-936280-4-9  28913 znaków 0.73 arkusza
 34. Agnieszka Kozyra, "The Logic of Absolutely Contradictory Self-identity and Aesthetic Values in Zen Art",  „Rocznik Orientalistyczny", t. LXVI, zeszyt 1, 2013, ss. 5-26 ISSN 0080-3545  45188 znaków 1.14 arkusza
 35. „Wpływ neokonfucjańskiej szkoły yōmeigaku w Bushidō. Dusza Japonii autorstwa Nitobe Inazō"
 36. Agnieszka Kozyra,  „Krytyka wpływu buddyzmu zen na sztuki walki w traktacie Tengu geijutsuron" (Traktacie goblinów tengu na temat sztuk walki) w: Zen a sztuki walki (redakcja naukowa: Agnieszka Kozyra), Wydawnictwo „Japonica", Warszawa 2014, s. 43-71 (1.5 arkusza) ISBN 978-83-936280-7-0
 37. Agnieszka Kozyra, „Związki buddyzmu i sztuk walki w kontekście dyskusji na temat książki Briana Victorii Zen na wojnie" (redakcja naukowa: Agnieszka Kozyra), Wydawnictwo „Japonica", Warszawa 2014, s.12-42,  ISBN 978-83-936280-7-0 (1.5 arkusza)
 38. Agnieszka Kozyra, „Religijny kult góry Fuji w Japonii", w: w: Z chryzantemą w herbie. W 10. rocznicę wizyty ich Cesarskich Mości, Cesarza i Cesarzowej Japonii na Uniwersytecie Warszawskim,  redakcja naukowa: Urszula Mach-Bryson, Anna Zalewska, Japonica, Warszawa 2014, s.  (ISBN 978-83-936280-6-3) (1.45 arkusza)
 39. Agnieszka Kozyra, "Christian messianism and patriotism in the works of Uchimura Kanzo and Andrzej Towiański" w: Language and Literary Traditions of Japan. Collection of papers to commemorate the twenty-fifth anniversary of Japanese studies at the Jagiellonian University (1987–2012), edited by Tomasz Majtczak & Senri Sonoyama, Wydawnnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ISBN 978-83-233-3838-3 s.61-74 (0.8 arkusza).Agnieszka Kozyra, „Wpływy neokonfucjańskiej szkoły yōmeigaku w Nanshū ōikun (Przesłaniu dla przyszłych pokoleń Saigō Takamoriego)" w: Katarzyna Starecka i Agnieszka Żuławska-Umeda (red), Japonia ery Heisei. Alienacje i powroty, Wydawnictwo Japonica, Warszawa 2015 (0.5 arkusza)
 40. Agnieszka Kozyra, "The Oneness of Zen and the Way of Tea in the Zen Tea Record (Zencharoku)", "Analecta Nipponica. Journal of Polish Association for Japanese Studies" nr 5/2015, (1.3 arkusza)

Redakcje prac zbiorowych:

 1. Agnieszka Kozyra and Romuld Huszcza, Proceedings of the Warsaw Symposium on Japanese Studies, 23-26 November 1994, Department of Japanese and Korean Studies, Warszawa 1999
 2. Agnieszka Kozyra and Iwona Kordzińska-Nawrocka red., Beyond Borders: Japanese Studies in the 21st Century. In  Memoriam Wieslaw Kotański, Nozomi Warszawa 2007
 3. W kręgu wartości kultury Japonii. W 140 rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945), Agnieszka Kozyra (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, ss. 505,  ISBN-978-83-235-1336-0 30 arkuszy
 4. Agnieszka Kozyra (redakcja naukowa), Zen a sztuki walki, Japonica 2014,  ss.239, ISBN 978-83-936280-7-0  (11.9 arkuszy)

Przekłady z języka japońskiego:

 1. Uchimura Kanzō, Wiersze, „Japonica" nr 4, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995 (ss.89-93)
 2. Uchimura Kanzō,  Jak zostałem chrześcijaninem (Yo wa ika ni shite kiristo shinto ni narishi ya), fragmenty, „Japonica" nr 5, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995 (ss.83-90)
 3. Tannishō – czyli ubolewania nad błędnymi przekonaniami. Nauki Shinrana spisane przez jego ucznia Yuiembō, „Japonica" nr 6, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996 (ss.117-134)
 4. Nishida Kitarō, Starożytne formy kulturowe Wschodu i Zachodu w perspektywie metafizycznej, (Keijijōgakuteki tachiba kara mita tōzaikodai no bunka keitai)  „Japonica" nr 10, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa 1999  (ss. 143-160)
 5. Nishida Kitarō, Logika toposu w perspektywie religijnej  (Bashoteki ronri to shūkyōteki sekaikan) cz. I, „Japonica" nr 11, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa, 1999  (posłowie)  (ss. 151-172)
 6. Nishida Kitarō, Logika toposu w perspektywie religijnej religijnej  (Bashoteki ronri to shūkyōteki sekaikan) cz. II, „Japonica" nr 13, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa, 2000  (posłowie)  (ss. 123-158)
 7. W książce Filozofia nicości Nishidy Kitarō (Wydawnictwo Nozomi, Warszawa 2007) zostały zamieszczone przekłady następujących esejów Nishidy:
  Absolutnie sprzeczna samotożsamość (Zettaimujunteki jiko dōitsu) (ss.139-188)
  Aktywna intuicja (Kōiteki chokkan) (ss.189-244)
  Nauka empiryczna (Keiken kagaku) (ss. 245-264)
  Funkcja świadomości jako samodeterminacja toposu (Basho no jikogentei to shite no ishiki sayō) (ss.265-284)
 8. Nishida Kitarō, „Wprowadzenie do przekładu esejów filozoficznych Nishidy Kitarō  Istota piękna (Bi no setsumei) oraz Prawda a piękno (Shin to bi)",  w: Inishie manabi, atarashiki manabi - Literatura, język i kultura Japonii – Studia japonistyczne dedykowane Mikołajowi Melanowiczowi, pod redakcją naukową Romualda Huszczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013 ss. 25-39, 0.8 arkusza
 9.  Książka (z języka japońskiego) Ariyoshi Sawako, Lata mroku (Kōkotsu no hito), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2013, ss.   (przekład: Agnieszka Kozyra) ISBN 978-83-235-118-2, 12 arkuszy

Przekłady artykułów:

 1. (z języka japońskiego) Suzuki Sadami, „Filozofia Nishidy Kitarō a nurt witalizmu w Japonii", w: ss. 31-53  (przekład: Agnieszka Kozyra) w: W kręgu wartości kultury Japonii. W 140 rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945), Agnieszka Kozyra (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013,  ISBN-978-83-235-1336-0, 46171 znaków 1.16 arkusza
 2. (z języka japońskiego) Ōkuma Gen, „Muzeum Filozofii im. Nishidy Kitarō w prefekturze Ishikawa", ss. 54-59 (przekład: Agnieszka Kozyra) w: W kręgu wartości kultury Japonii. W 140 rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945), Agnieszka Kozyra (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013,  ISBN-978-83-235-1336-0, 6681 znaków, 0.16 arkusza
 3. (z języka angielskiego) Inaga Shigemi, „Wybrane zagadnienie sztuki Dalekiego Wschodu z punktu widzenia filozofii kegon" ss.282-317 (przekład: Agnieszka Kozyra) w: W kręgu wartości kultury Japonii. W 140 rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945), Agnieszka Kozyra (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013,  ISBN-978-83-235-1336-0 52335 znaków 1.32 arkusza

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:

 1. Uchimura Kanzō's Search for Universal Values in Japanese Tradition, Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studiów Japonistycznych (European Association for Japanese Studies), Berlin 1991
 2. National Messianism of Uchimura Kanzō and Andrzej Towiański, Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studiów Japonistycznych (European Association for Japanese Studies), Kopenhaga 1994
 3. Tokumeiteki kirisutokyōron – Uchimura Kanzō to Karl Rahner (Anonimowe chrześcijaństwo Uchimury Kanzō i Karla Rahnera), Warsaw Symposium on Japanese Studies, 23-26 November 1994.
 4. Eastern Nothingness in Nishida Kitarō and Lin-chi, "Logika toposu a postmodernizm" – Miedzynarodowe Sympozjum zorganizowane przez Centre de recherches sur le Japon contemporain (Paryż) oraz International Research Center for Japanese Studies (Kioto), Paryż 1997
 5. Secrecy without secrecy'. Typology of Paradoxical  Judgements in Zen Koans, Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studiów Japonistycznych (European Association for Japanese Studies), Warszawa 2003
 6. Overcoming of Jiriki-Tariki Dualism: Pure Land Elements in the Philosophy of Nishida Kitaro, Konferencja zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studiów Japonistycznych (European Association for Japanese Studies), Wiedeń 2005
 7. The Notion of Faith in Philosophy of Nishida Kitaro,  International Conference, Japanese Studies in the 21st Century – Beyond Borders, Warszawa 2006
 8. Bannen no Nishida Kitarō no geijutsuron (Teoria estetyki w filozoficznych esejach Nishidy Kitarō) , International conference: Civilisation of evolution. Civilsation of revolution. Metamorphosos in Japan 1900-2000, Kraków 2007
 9.  Estetyczne  teorie w filozoficznych esejach Nishidy Kitarō (Nishida Kitarō no tetsugaku ronbun ni okeru bigakuron). 19.07. 2008 Sympozjum „Kultura Japonii – podstawowe pojęcia i metodologia" (Bunkaron no kiso gainen to hōhō) w Międzynarodowym Centrum Badań nad Kulturą Japonii (Kokusai Bunka Kenkyū  Centā)
 10. Zen Influence on Stone Gardens, 21 październik 2010 International Conference „Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations" organized by The Polish Society of Oriental Art and The Manggha Museum of Japanese Art and Technology (Kraków).
 11. Zen Influence on Ink Painting, 25 listopad 2010, International Conference "Japan. New Challenges in the 21st Century" organized by Department of Japanese Studies Adam Mickiewicz University (Poznań) and Polish Association for Japanese Studies
 12.  Towards the New Theory of Zen Art. Polemics on Hisamatsu Shin'ichi's Seven Characteristics of Zen Art, International Conference "Aesthetics and Cultures. The 1st Polish-Japanese Meeting. Exchanging Experiences". 23-24 maj 2011, Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
 13. Zencharoku ni okeru sokuhi no ronri (Logika sokuhi w „Zapiskach o herbacie zen"), International Conference „Language and Literary Tradition of Old Japan", 22-23 listopad 2012, Kraków, Uniwersytet Jagielloński
 14. The Criticism of Zen Influence on Swordmanship in Issai Chōzanshi's "Tengu's Sermon on Martial Arts" (Tengu geijutsu ron), International Conference "Japanese Civilization: Tokens and Manifestations", 14-17 listopad 2013, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, "Manggha".
 15. The relation of Body and Mind in Issai Chōzanshi's "Tengu Sermon on Martial Arts, International Conference "Nihon bunka no tayōsei" (Polifoniczność w kulturze Japonii), Dni Japonii na UW 28 października 2014, Warszawa Uniwersytet Warszawski
 16. Nishida Kitarō's Philosophy of Ansolute Nothingness and Percy W. Bridgman's Theory of Operationalism, International Conference of the Society for Asian and Comparative Philosophy (the part of the Annual Meeting of the American Academy of Religion, San Diego (USA), 22-26 listopada 2014, San Diego Convention Hall.
 17. "Introducing Polish Association for Japanese Studies and its Journal, Analecta Nipponica",  Japanese Studies Conference 2015, Building Connections in Central and Eastern Europe, 16-17.02.2015, Budapest, the Japan Foundation and Eötvös Lörand University of Budapest.

Referaty wygłoszone na konferencjach krajowych:

 1. Główne nurty badań nad zen,  Konferencja „Buddyzm i buddologia w Polsce" 25-26 czerwiec 2003, Instytut Religioznawstwa UW,  Kraków „Manggha".
 2. Azjatycka wizja człowieka na przykładzie buddyzmu zen,  „Człowiek epifanem numinosu. Antropologia przestrzenią spotkania religii", Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny, 25 kwietnia 2007
 3. Chrześcijańskie bushidō Nitobe Inazō, I Dni Japonii na  UW, 17 kwiecień 2007
 4.  Święto Malw (Aoi matsuri) w okresie Heian. II Dni Japonii na UW, Konferencja „Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii". 22 listopad 2008 
 5. Sutra Lotosu a synkretyzm buddyzmu i shintō w Japonii, III Dni Japonii na UW, 3-5 listopad 2009
 6. Nishida Kitarō – portret filozofa, IV Dni Japonii na UW 8-10 listopad 2010
 7. Kryzys tradycyjnego modelu rodziny w Kōkotsu no hito (Demencja) Ariyoshi Sawako, V Dni Japonii na UW 14.X.2011
 8. Religijny kult góry Fuji w Japonii, VI Dni Japonii na UW „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Japonii"16-18 X 2012, 17. X 2012
 9. „Wpływy neokonfucjańskiej szkoły yōmeigaku w Przesłaniu dla przyszłych pokoleń Saigō Takamoriego (Nanshū Ōikun)", Konferencja „Japonia ery Heisei. Alienacje i powroty". VII Dni Japonii na Uniwersytecie Warszawskim, 14-16 października 2013
 10. „Duchy osób żyjących" (ikiryō) jako treści Nieświadomości w Kafce nad morzem Murakamiego Harukiego", „Japońskie konteksty literackie i teatralne", Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Badań Japonistycznych, Warszawa 30.09.2015

Hasła w encyklopediach:

1. Powszechna Encyklopedia Filozofii, (2000-2004) Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin  (25 haseł)

tom 2/2001
‘dao' w Japonii (‘droga herbaty', ‘droga samuraja' ‘droga jedności energii') 

tom 3/2002
Eisai
estetyka japońska
etyka japońska
Fujiwara Seika

tom 4/2003
Hatano Seiichi
Hayashi Razan
Hirata Atsutane
Iki
Inoue Tetsujirō
Ippen Chishin

tom 5/2004
Ishida Baigan
Itō Jinsai
japońska filozofia

tom 6/2005
Kyōtoha – filozoficzna szkoła z Kioto
Logika japońska
Kyōtoha – filozoficzna szkoła z Kioto
Linji Yixuan
Mono no aware
Miki Kiyoshi
Motoori Norinaga
Myōe Kōben

tom 7/2006
Nishitani Keiji
Nishida Kitarō
Nishi Amane

2. Encyklopedia Katolicka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (5 haseł)

2009
Nichiren
Nichirenshū
Nihongi
Nishida Kitarō
Nishitani Keiji

2. Encyklopedia Religii PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (t. 1-9)

(członek Rady Konsultantów – religie Japonii) (64 hasła)

tom 1/2001
Arai Ōsui
Arima Harunobu  
Asayama Nichijo
Bankei Yōtaku
Bassui Tokushō

tom 2/2001
butsudan

tom3/2001
Dōgen
Doi Tatsuo
Enni Ben'en
Ennin

tom 4/2002
Fugai Ekun
fuju fuseshū (szkoła buddyjska)
Fukuda Gyōkai
Gyōgi
Hakuin
Hieizan
Hōnen
honji suijaku (synkretyzm buddyzmu i shintō)
hossōshū (szkoła buddyjska)
Ikeda Daisaku
Ikkyū Sōjun 

tom 5/2002
Ippen
Ishida Baigan
Iwashita Sōichi
jishū (szkoła buddyjska)
Jizō
jōdo shinshū (szkoła buddyjska)
jōdoshū (szkoła buddyjska)
jōjitsushū (szkoła buddyjska)
Kagawa Toyohiko
Kakuban
kakure kirishitan (‘ukryci chrześcijanie')
kegonshū (szkoła buddyjska)
Keizan Jōkin
kōan

tom 6/2002
Kūkai
kushashū (szkoła buddyjska)
Kūya

tom 7/2003
mukyōkai (‘chrześcijaństwo bez kościoła')
Muso Sōseki
Myōe
Nampo Jōmyō
Nichiren
nichirenshū (szkoła buddyjska)
Niijima Jō
Nitobe Inazō
ōbakushū (szkoła buddyjska)

tom 8/ 2003
Rennyo
rinzaishū (szkoła buddyjska)

tom 9/2003
Ryōkan
Saichō
shingonshū (szkoła buddyjska)
Shinran
sōtōshū (szkoła buddyjska)
Suzuki Daisetsu
tendaishū (szkoła budyjska)
zen (szkoła buddyjska)

Recenzje w czasopismach i recenzje wydawnicze:

 1. Ienaga Saburō, Sensō sekinin (Odpowiedzialność wojenna), Iwanami shoten, Tokio 1990, [w:] „Japonica" nr 6, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996 (ss.169-171)
 2. Nitobe Inazō, Bushidō – dusza Japonii, Keiko Publishers, Warszawa 1993, [w:] „Japonica" nr 3. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995 (ss.139-142)
 3. Kurosawa Akira, Gama no abura. Jiden no yō na mono (Lekarstwo z ropuchy – coś w rodzaju autobiografii), {w:] „Japonica" nr 5., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995 (ss.124-128)
 4. Abe Kōbō, Czwarta epoka (przekład Mikołaja Melanowicza) Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1995, [w:] „Japonica" nr 7, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997 (ss. 149-150)
 5. Abe Kōbō, Schadzka (przekład Mikołaja Melanowicza) Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1995, [w:]„Japonica" nr 7, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997 (s. 151)
 6. Murakami Haruki, Przygoda z owcą (przekład Anny Zielińskiej-Elliott) Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1995, [w:] „Japonica" nr 7, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997 (ss. 151-153)
 7. Robert E. Carter, The Nothingness Beyond God – An Introduction to the Philosophy of Nishida Kitarō, Paragon House, New York 1992 [w:] ), „Japonica" nr 8, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998 (ss.162-165)
 8. Ōe Kenzaburō, Sposób jedzenia smażonych parówk (Agesōseji no tabekata),  1998 [w:] „Japonica" nr 9, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa, 1998  (ss.209-214)
 9. Zen z krwi i kości. Zbiór pism zenistycznych i prezenistycznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 1998 [w:] „Japonica" nr 10, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa, 1999  (ss.207-208)
 10. Zenkei Shibayama, Milczenie kwiatu. Eseje zen, Wydawnictwo A, Kraków 1998 [w:] Japonica" nr 10, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa, 1999  (ss.208-211)
 11. Jolanta Tubielewicz, Japonia zmienna czy niezmienna, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1998 [w:] Japonica" nr 10, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa, 1999  (ss.212-213)
 12. Arkadiusz Tarnowski, Polska i Japonia 1989-2004. Stosunki polityczne, gospodarcze i kuturalne (dla wydawnictwa TRIO, dotacja KBN) 2007
 13. Iwona Kordzińska-Nawrocka (red.), W kręgu tradycji dworu Heian (dla wydawnictwa TRIO, dotacja KBN) 2007
 14. The Japanese Mind. Essentials of Japanese Philosophy, Charles A. Moore (red.) -  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008
 15. Jacek Mendyk, Wielcy wojownicy Japonii – Toyotomi Hideyoshi (1582-1598) - Wydawnictwo TRIO 2007
 16. Language and Logic in Ancient China. Collected Papers on Chinese Language and Logic by Janusz Chmielewski - Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN 2008
 17. Małgorzata Sobczyk, Kult siedmiu bogów szczęścia w Japonii - Wydawnictwo TRIO 2008
 18. Iwona Kordzińska-Nawrocka, Japońska sztuka kulinarna - Wydawnictwo TRIO 2008
 19. Eiko Ikegami, The Taming of the Samurai. Honorific Individualism and the Making of Modern Japan -  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008
 20. Mikołaj Melanowicz, Historia literatury japońskiej - Wydawnictwo TRIO 2009
 21. Ewa Pałasz-Rutkowska, Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945 - Wydawnictwo TRIO 2009
 22. Leszek Sobolewski, Indochiny w polityce Japonii (1940-1945) - Wydawnictwo TRIO 2009
 23. Daisetz T. Suzuki, Zen and Japanese Culture - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009
 24. Jędrzej Greń, Jōkamachi – rozwój, struktura i rola miasta przyzamkowego w urbanizacji nowożytnej Japonii (1576-1700) - Wydawnictwo TRIO 2010
 25.  Marcin Tatarczuk, Kaidan – opowieści niesamowite z epoki Edo (XVII-XIX w.) - Wydawnictwo TRIO 2010
 26. Stephan Turnbull, znawca historii Japonii, w swojej książce The Samurai and the Sacred (Samuraje a sacrum) -  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010

Projekt i organizacja wystaw:

 1. „Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii" (współtwórcy: Iwona Kordzińska-Nawrocka) II Dni Japonii na UW, konferencja „Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii". 22 XI-15XII 2008;  Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii, Warszawa  I 2009; Muzeum Techniki i Sztuki Japońskiej "Manggha" 2010
 2. „Ogrody zen, ogrody Drogi Herbaty" (współtwórcy: Ula Mach-Bryson, Iwona Kordzińska Nawrocka), IV Dni Japonii na UW „W kręgu wartości kultury Japonii" 8 XI- 20. XII 2010; Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii, Warszawa 2.04-31.05.2011; Muzeum Techniki i Sztuki Japońskiej "Manggha", Kraków 1.06-20.09.2011

Wykłady popularyzatorskie:

 1. Wykład w Muzeum Techniki i Sztuki Japońskiej "Manggha" w cyklu "Lalka w kulturze i sztuce Japonii": "Religijne aspekty Święta Lalek (Hinamatsuri) w Japonii (8.12.2010)
 2. Wykład w Muzeum Techniki i Sztuki Japońskiej "Manggha" w ramach „Święta ogrodów" pt."Symbolika ogrodów zenistycznych w Japonii". (17.06.2011)
 3. Wykład w czasie Dni japońskich, zorganizowanych przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Japoński świat magii". (14.04.2012)
 4. Wykład pt. „Zen influence of Japanese Art." , Student's International Japanese Studies Workshop Poznań-Żerków 2014, (4.04.2014)
 5. Wykład pt. „Synkretyzm shintō i buddyzmu w Japonii" w ramach cyklu „Azja – fascynacje kulturowe", Akademia Ignatianum, Kraków (23.04.2014)
 6. „Religie i filozofia Japonii w okresie Edo (VII-XIXw.)", Muzeum Narodowe w Warszawie, 2015 (2.07.2015)