Prof. zw. dr hab. Lidia Kasarełło

Terminy konsultacji dla studentów:
czwartki, 14:00-14:30, 17:00-17:30

Prowadzone przedmioty: patrz USOSweb

Email: lidia.kasarello@uj.edu.pl

Absolwentka sinologii w Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat (1989) i habilitacja (2000); prof. zw. 2012 – Wydział Neofilologii UW; 2004-2009 kierownik Zakładu Sinologii na Wydziale Orientalistycznym UW; prof. w Zakładzie Sinologii Wydziału Orientalistycznego UW oraz prof. UJ i wykładowca w Zakładzie Japonistyki i Sinologii Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się dziedzinie chińskiej kultury, zwłaszcza dotyczącej literatury, teatru i sztuki Chin oraz Tajwanu . Liczne stypendia i studia badawcze w Chinach, Tajwanie, Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Ważniejsze publikacje

 1. Chińska kultura symboliczna. Jej współczesne metamorfozy w literaturze, teatrze i malarstwie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011 (Świat Orientu).
 2. Totemy życia. Chińska literatura poszukiwania korzeni, Wyd. Akademickie Dialog Warszawa 2000.
 3. Tian Han. U źródeł nowego teatru chińskiego, Wyd. Akademickie Dialog,Warszawa 1995. 
 4. Węzły duszy. Chrestomatia współczesnych opowiadań chińskich [Wybór, wstęp, opracowanie], Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2005.
 5. Über die Modernität der frühen Stücke von Tian Han, in : Autumn Floods. Essays in Honour of Marián Gálik, Peter Lang, Bern, Frankfurt am Main 1998, s. 323-333.
 6. Grotesker Realismus und Karnevalisierung der xungen-Literatur, in: China in seiner biographischen Dimensionen . Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2001, s.289-299. 
 7. Das intertextuelle Gewebe der Literatur auf der Suche nach den Wurzeln, „Asiatische Studien/ Etudes asiatiques"  (Geneve, Zürich), Bd.52, 2, 2000, s. 349-368.
 8. History of Modern Chinese Literature, (Chapt. 22), in: The Modern History of China,, Kraków 2006, s.347-365. 
 9. Funkcja kulturotwórcza nowoczesnego teatru i dramaturgii chińskiej w okresie jej narodzin, „Acta Asiatica Varsoviensia". Kultura i polityka krajów Azji, Warszawa 1991, nr 5, s. 117-147. 
 10. Gespaltene Einheit. Parallelbildung der dargestellten Welten in der taiwanesischen Erzählenden Prosa ab Mitte der 80er Jahre, „Rocznik Orientalistyczny" T.LVII, Z.2, 2004, s.143-159.
 11. Tradycyjny teatr chiński. Modus estetyczny i socjologiczny, „ Acta Asiatica Varsoviensia". (Ciągłość i zmiany),Warszawa 1989, nr 2, s. 155-179.
 12. Recepcja dramaturgii europejskiej w okresie narodzin nowoczesnej kultury chińskiej., „Przegląd Orientalistyczny", Warszawa 1995, nr 1-2, s. 2-15. 
 13. W poszukiwaniu tożsamości.... czyli chińska debata kulturowa (wenhua taolun) lat osiemdziesiątych., „Przegląd Orientalistyczny", Warszawa 1999, 1-2, s. 55-62.
 14. Literatura chińska. Okres starożytności i Średniowiecza", w: Średniowiecze. Tom. II, z serii Historia literatury światowej, Kraków 2004, s.169-193.
 15. Literatura chińska w czasach dynastii Song, Yuan i Ming, w: Renesans. Tom. III, z serii Historia literatury światowej, Kraków 2004, s. 413-427.
 16. Literatura chińska w okresie dynastii Qing do 1875 r. [w:], Romantyzm, Tom. IV z serii Historia literatury światowej Kraków 2005, s. 294-304.
 17. Obrazy w chińskiej kulturze dobrowróżbnej. "Albo albo. Problemy psychologii i kultury", seria: Kultury Świata. 1/2008, s. 37-48.
 18. Literatura chińska w XX w., w: Wiek dwudziesty, Tom. IX z serii Historia literatury światowej, Kraków 2008, s. 291-303.
 19. Symbolical thinking and allusion  in Soul Mountain by Gao Xingjian, [w:] China Past and Present:  New Polish Papers in Chinese Studies, Marcin Jacoby (ed), Warsaw University Press, Warsaw 2010, s. 179-191.
 20. Triumf nowoczesności, czyli nowa era w chińskiej  literaturze i sztuce, [w;] Wielkie przemianyw Chinach .Proba bilansu reform Deng Xiaopinga, red.: K. Gawlikowski. M. Ławacz, Wydawnictwo SWPS , Warszawa 2012, s.112-130.
 21. Polska sinologia.Przeszłośći  wyzwania współczesności, w: Orientalistyka. Rozważania o nauce, red; S. Surdykowska ,Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s.64-70.