Dr Patrycja Duc-Harada

Absolwentka filologii rosyjskiej i filologii japońskiej. Stypendystka Fundacji Japońskiej w 2011 r. Doktor nauk humanistycznych o specjalności językoznawczej.

Zainteresowania: językoznawstwo japonistyczne, socjolingwistyka, antropolingwistyka, językoznawstwo normatywne, kształcenie językowe.

Prowadzone przedmioty i terminy konsultacji: patrz USOSWeb.

Email: patrycja.duc@uj.edu.pl