Zespół

dr hab. Ewa Zajdler, prof. UJ

Ewa Zajdler jest jest absolwentką Zakładu Sinologii Wydziału Orientalistycznego UW i jego wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym.

Zainteresowania badawcze: językoznawstwo sinologiczne, język i kultura Chin i Tajwanu, struktura czasowników w języku chińskim, fonetyka i fonologia języki chińskiego, nauczanie języka chińskiego, przyswajanie języka chińskiego, recepcja mowy języka tonalnego, przetwarzanie języka chińskiego, etnolingwistyka.

Lista publikacji

Lista publikacji w Repozytorium UJ

dr hab. Joanna Grzybek

Joanna Grzybek jest absolwentką Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Studiowała język i kulturę Chin na Sichuan University oraz biznes międzynarodowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prowadzi badania w zakresie teorii i praktyki przekładu specjalistycznego, chińskiego języka prawnego i prawniczego oraz chińskiej kultury prawnej (habilitacja w zakresie językoznawstwa sinologicznego, podyplomowe studium biznesu międzynarodowego).

Uczestniczyła w projekcie badawczym pt. Flexibility in Business Contracting finansowanym przez Finnish Cultural Foundation oraz w projekcie pt. Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego, przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Członkini Zarządu Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin  (中国法律与经济波兰研究中心); studentka prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS; słuchaczka Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

 

Lista publikacji

dr Katarzyna Sarek

Katarzyna Sarek jest absolwentką Zakładu Sinologii Wydziału Orientalistycznego UW i Instytutu Archeologii UW. Studiowała język i kulturę Chin na Nanjing Normal University. W 2014 r. roku obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną Symbolika nefrytu w języku i kulturze chińskiej. Analiza językowa idiomów z morfemem 'nefryt'.

Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. współczesną literaturę chińską, literaturę z okresu dynastii Ming i Qing, kulturę dawnych i współczesnych Chin, oraz wpływ klasycznej kultury na różne aspekty życia współczesnych Chińczyków.

Tłumaczka języka chińskiego i francuskiego, członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Lista publikacji

mgr Katarzyna Grych

Katarzyna Grych jest absolwentką Zakładu Sinologii Wydziału Orientalistycznego UW.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół językoznawstwa sinologicznego, szczególnie w ujęciu kognitywnym: metafor i metonimii pojęciowych oraz konceptualizacji wybranych pojęć zrekonstruowanych na podstawie języka i pisma chińskiego.

Lista publikacji

mgr Kamila Rum

Kamila Rum jest absolwentką Zakładu Sinologii Wydziału Orientalistycznego UW.

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską nt. przetwarzania znaków pisma chińskiego przez osoby uczące się języka chińskiego jako obcego. Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. psycholingwistykę, neurolingwistykę, akwizycję języka obcego oraz nauczanie języka obcego.

mgr Sebastian Wielosz

Sebastian Wielosz jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach japonistyka, sinologia oraz lingwistyka, ze specjalnością językoznawstwo ogólne. Studiował także historię sztuki na Wydziale Historycznym UJ. Jest inicjatorem założenia Koła Naukowego Sinologów Uniwersytetu Jagiellońskiego, któremu przewodniczył przez trzy lata.

Jego zainteresowania skupiają się wokół językoznawstwa sinologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem struktur językowych i akwizycji języka, a także wybranych zagadnień psycholingwistycznych. Interesuje się również sztuką i historią sztuki, ze wskazaniem na sztukę Dalekiego Wschodu. Od lat jest członkiem Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”, gdzie rozwija swoje pasje związane z folklorem słowiańskim. 

mgr Lai Tzu-Ying

Lai Tzu-Ying studiowała nauczanie języka chińskiego dla cudzoziemców na National Taiwan Normal University i National Taipei University of Education.

Pracowała jako lektor języka chińskiego w Middlebury College Chinese Language School w Vermont, USA i Harvard Beijing Academy w Pekinie.

mgr Xu Minshu

Xu Minshu ukończyła National Taiwan Normal University, gdzie otrzymała tytuł magistra na kierunku nauczanie języka chińskiego jako obcego.  

Pracowała jako nauczyciel języka chińskiego na National Taiwan University, National Taiwan Normal University, Leiden University w Holandii oraz Washington University w USA.