Publikacje - Katarzyna Sarek

Publikacje

Z mandatu Nieba. Podstawy sprawowania władzy politycznej w dawnych i współczesnych Chinach, w: Ewa Zajdler (red.), Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich, Dialog 2011, s. 35-59.

Nefryt jako lekarstwo w dawnych Chinach – analiza lingwistyczno-kulturowa, Przegląd Orientalistyczny, nr 1-2(253-254), 2015, s. 75-89.

Tłumaczenia

François Godement, Czego chcą Chiny?, Wydawnictwo Dialog 2016, s. 252

Lu Xun, Opowiadania, Wydawnictwo Dialog 2015, s. 154

Yu Hua, Chiny w dziesięciu słowach, Wydawnictwo Dialog 2013, s. 302

Jimmy Liao, Dźwięki kolorów, Wydawnictwo Officyna 2012, s. 128

Jimmy Liao, Księżyc zapomniał, Wydawnictwo Officyna 2012, s. 120

 

Artykuły popularnonaukowe w czasopismach Archeologia Żywa, Mówią Wieki, Focus, Focus Historia.

Artykuły publicystyczne w  czasopismach Polityka, Tygodnik Powszechny, Gazeta Wyborcza, Uważam Rze, Przekrój.

Od lutego 2011 roku stała felietonistka tygodnika Kultura Liberalna.