Wizyta przedstawicieli The Hong Kong Polytechnic University na Wydziale Filologicznym UJ

Termin: 25.05.2017

Profesor Chu Hung-Iam, dziekan Wydziału Humanistycznego (Faculty of Humanities) wraz z przedstawicielami jednostek koncentrujących swoją działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk filologicznych, profesor Chan Shui-duen (Department of Chinese & Bilingual Studies) i profesor Winnie Cheng (Department of English) oraz Emily Ip w dniu 25 maja 2017 r. złożyli wizytę w Uniwersytecie Jagiellońskim i spotkali się z władzami i przedstawicielami Wydziału Filologicznego.

W zebraniu udział wzięli: dziekan prof. Elżbieta Górska, prodziekan dr hab. Władysław Witalisz, dyrektor Instytutu Orientalistyki prof. Barbara Michalak-Pikulska oraz reprezentujące prężnie rozwijający się w Instytucie Orientalistyki program sinologiczny: prof. Ewa Zajdler oraz dr Katarzyna Sarek.

Podczas spotkania zarysowano wstępny plan przyszłej współpracy mający na celu wymianę doświadczenia pracowników naukowych obu jednostek, gościnne wykłady i wymianę studencką. Poruszono również tematy związane z rozwojem długoterminowej współpracy i przyszłymi polami kooperacji.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie gości ze studentami Wydziału Filologicznego zainteresowanymi podjęciem studiów na The Hong Kong Polytechnic University. Członkowie delegacji przedstawili swoją uczelnię i kierunki studiów, możliwości zdobycia stypendiów i perspektywy związane ze studiowaniem w Hongkongu. Po spotkaniu studenci otrzymali materiały informacyjne i uzyskali odpowiedzi na pytania dotyczące procedur i harmonogramu ubiegania się o przyjęcie na studia na The Hong Kong Polytechnic University.

fot. Adam Koprowski

Data opublikowania: 05.06.2017
Osoba publikująca: Kamila Rum